Zdravotnictví ČR 2000 ve statistických údajích

Region: ČR
Rok: 2000
ISBN: 80-7280-053-1

Kardex poskytuje pro rychlou informaci přehled základních dat ze zdravotnické statistiky a demografie. Publikace je členěna na kapitoly: Obyvatelstvo a jeho pohyb, Zdravotní stav, zdravotnická zařízení, Výdaje na zdravotnictví, Mezinárodní srovnání. V řadě tabulek je uveden vývoj ukazatelů.



Zdravotnictví ČR ve statistických údajích