Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2012

Region: ČR
Rok: 2013
Číslo: 30/13
Tato aktuální informace popisuje vývoj sítě zdravotnických zařízení ČR v roce 2012, s důrazem navýraznější změny proti předešlému roku resp. proti dlouhodobému trendu. Zajištění léčebně preventivní péčev ČR je hodnoceno za ambulantní a lůžkovou péči odděleně. V roce 2012 bylo v ČR evidováno celkem28 753 zdravotnických zařízení vč. detašovaných pracovišť, z toho bylo 20 224 samostatných ordinací lékařůprimární péče a lékařů specialistů. Na 1 lékaře připadalo v průměru 224 obyvatel, na 1 ambulantního lékaře315 obyvatel. Publikované údaje jsou čerpány z Registru zdravotnických zařízení, jehož garantem je Ústavzdravotnických informací a statistiky ČR.

Souhrnný report