Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce 2012

Region: ČR
Rok: 2013
Číslo: 32/13

Počet ambulantních psychiatrických ošetření-vyšetření vzrostl oproti předchozímu roku o více než 1 % (tj. na 2 833 944 vyšetření). Nárůst byl zaznamenán také u počtu pacientů (o téměř 4 %). Celkově bylo v roce 2012 ošetřeno 578 413 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy. Aktuální informace o činnosti oboru psychiatrie přináší také údaje o struktuře prvních ošetření v ambulantních psychiatrických zařízeních, mírách incidence a prevalence vybraných skupin psychiatrických diagnóz a jejich regionální diferenciaci.Souhrnný report