Činnost oboru alergologie a klinická imunologie v Kraji Vysočina v roce 2012

Region: Kraj Vysočina
Rok: 2013
Číslo: 02/13/19

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Kraji Vysočina v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti a o dispen­zarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku snížil o 7,4 %. Na 1 lékaře připadlo ročně 6 601 ošetření. Nejčastějším důvodem dispenzarizace pro vybranou diagnózu byly pollinosa (J30.1) a astma (J45.-).Informace ze zdravotnictví a krajů