Činnost oboru alergologie a klinická imunologie ve Zlínském kraji v roce 2012

Region: Zlínský kraj
Rok: 2013
Číslo: 02/13/19

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie ve Zlínském kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku zvýšil o 1,5 %. Na 1 lékaře připadlo ročně 6 250 ošetření. Nejčastějším důvodem dispenzarizace pro vybranou diagnózu zůstává jako v předchozích letech pollinosa (J30.1).Informace ze zdravotnictví a krajů