Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína ve Zlínském kraji v roce 2012

Region: Zlínský kraj
Rok: 2013
Číslo: 06/13/19

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitace a fyzikální medicína ve Zlínském kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled nově přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Údaje jsou členěny podle druhu zdravotnického zařízení a podle území.Informace ze zdravotnictví a krajů