Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice v roce 2012

Region: ČR
Rok: 2013
Číslo: 34/13

(zdroj dat: Český statistický úřad)
Aktuální informace podává přehled o základních ukazatelích pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz, které počínaje rokem 2012 poskytuje Český statistický úřad zpracováním dat z Informačního systému České správy sociálního zabezpečení. Do roku 2011 byla data sledována státním statistickým výkazem Nem Úr 1-02, jehož působnost byla ukončena. Data jsou převzata z Českého statistického úřadu.

Celkem bylo nově hlášeno 27,44 případů pracovní neschopnosti na 100 nemocensky pojištěných osob, z toho 87,0 % pro nemoc, 9,4 % pro ostatní úrazy a 3,6 % pro pracovní úrazy. Průměrná délka trvání jednoho případu pracovní neschopnosti dosáhla hodnoty 46,05 dní.Souhrnný report