Zdravotnictví krajů ČR ve statistických údajích 1996 - 1999

Region: ČR
Rok: 1999
ISBN: 80-7280-021-3

Tato publikace mapuje "zdravotnickou" oblast v letech 1996 až 1998 v územním členění podle nových krajů, které platí od 1.1.2000. Publikace se skládá z kapitol: Demografie, Zdravotní stav, Síť zdravotnických zařízení a Ekonomické ukazatele. Kapitoly obsahují rozbor, tabulky a grafickou část. Jsou zde prezentovány poslední dostupné údaje, tzn. většinou z roku 1998, někde i za rok 1996 (demografie, zdravotní stav, ekonomické ukazatele), kapitola o síti a činnosti zdravotnických zařízení obsahuje údaje z r. 1999. To umožňuje získat přehled o tom, která zdravotnická zařízení a jaké služby existují na území nových krajů.Zdravotnictví krajů ČR ve statistických údajích 2000