Dětská a dorostová péče v Pardubickém kraji v roce 2012

Region: Pardubický kraj
Rok: 2013
Číslo: 05/13/19

Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Pardubickém kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči týkající se sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu. Údaje jsou členěny podle území. Informace také obsahuje přehled základních ukazatelů lůžkové péče nemocnic.Informace ze zdravotnictví a krajů