Čerpání zdravotní péče cizinci v Ústeckém kraji v roce 2012

Region: Ústecký kraj
Rok: 2013
Číslo: 01/13/19

Tato informace uvádí počet cizinců ošetřených v nemocnicích Ústeckého kraje v roce 2012 celkem, podle zemí s největším počtem ošetřených cizinců a podle věkových kategorií. Jsou zde uvedeny náklady na zdravotní péči cizinců a pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči.Informace ze zdravotnictví a krajů