Srovnání vybraných zdravotnických ukazatelů v EU a ČR 2003

Region: ČR
Rok: 2002
ISBN: 80-7280-314-X

Publikace obsahuje porovnání České republiky a patnácti zemí EU (před rozšířením) ve vybraných ukazatelích, týkajících se převážně zdravotního stavu. Jako zdroj informací byly použity publikace Eurostatu "Health in Europe" a "Key Data on Health".Srovnání vybraných zdravotnických ukazatelů v EU a ČR