Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012

Region: ČR
Rok: 2013
Číslo: 36/13

Průměrný měsíční plat zaměstnanců ve zdravotnictví celkem v ČR odměňovaných podle platných předpisů o platu, (zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví, kraj, obec a město, ostatní centrální orgány) v roce 2012 činil 30 403 Kč, u lékařů a zubních lékařů 61 078 Kč, u všeobecných sester a porodních asistentek 29 150 Kč. Proti roku 2011 vzrostl celkový průměrný plat o 4,2 %. Průměrná měsíční mzda zaměstnanců odměňovaných podle platných předpisů o mzdě (v privátních organizacích a ve všech lázeňských organizacích bez ohledu na zřizovatele) dosáhla ve zdravotnictví celkem v ČR výše 25 439 Kč, u lékařů a zubních lékařů 55 957Kč, u všeobecných sester a porodních asistentek 23 567 Kč. Proti roku 2011 vzrostla průměrná měsíční mzda o 2,8 %..Souhrnný report