Dětská a dorostová péče v Jihomoravském kraji v roce 2012

Region: Jihomoravský kraj
Rok: 2013
Číslo: 05/13/19

Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Jihomoravském kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizo­vaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. V kraji připadalo v průměru 10,8 praktických lékařů pro děti a dorost na 10 tisíc obyvatel 0–18 let. Podíl dětí kojených šest měsíců a déle se zvýšil z 34 % na 38 %. Podíl alergiků v dětské a dorostové populaci je 12,8 %.Informace ze zdravotnictví a krajů