Dětská a dorostová péče v Kraji Vysočina v roce 2012

Region: Kraj Vysočina
Rok: 2013
Číslo: 05/13/19

Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Kraji Vysočina v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. V kraji připadalo v průměru 10,7 praktických lékařů pro děti a dorost na 10 tisíc obyvatel 0–18 let. Podíl dětí kojených šest měsíců a déle zůstal na úrovni minulého roku, tj. 45 %. Podíl alergiků v dětské a dorostové populaci je 15,3 %.Informace ze zdravotnictví a krajů