Zdravotnická ročenka České republiky 2004

Region: ČR
Rok: 2004
ISBN: 80-7280-520-7

Publikace vychází od roku 1960, od roku 1991 v česko-anglické verzi. Obsahověvychází především z údajů Národního zdravotnického informačního systému a demografickýchúdajů Českého statistického úřadu. Podává ucelenou informaci o zdravotnictvív České republice. Zahrnuje údaje za oblast demografie, zdravotního stavu obyvatelstva,sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků a zdravotnického vzdělávání,ekonomických ukazatelů a mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů. Ve vybranýchtabulkách jsou aktuální údaje doplněny o údaje za roky 1990, 1995 a 2000. Každákapitola obsahuje textovou, tabulkovou a grafickou část.Zdravotnická ročenka České republiky