Dětská a dorostová péče ve Zlínském kraji v roce 2012

Region: Zlínský kraj
Rok: 2013
Číslo: 05/13/19

Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči ve Zlínském kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. V kraji připadalo v průměru 10,6 praktických lékařů pro děti a dorost na 10 tisíc obyvatel 0–18 let. Podíl dětí kojených šest měsíců a déle se snížil z 49 % na 47 %. Podíl alergiků v dětské a dorostové populaci je 13,1 %.Informace ze zdravotnictví a krajů