Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod v roce 2012

Region: ČR
Rok: 2013
Číslo: 39/13

Návratnost výkazů radiologie byla 94 % a celkem tak byla zpracována data za 552 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru radiologie a zobrazovacích metod zajišťovalo 1 515 lékařů a 3 253 ostatních zdravotnických pracovníků. Na odděleních a pracovištích radiologie bylo provedeno 14 224 tisíc vyšetření.Souhrnný report