Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007–2012

Region: ČR
Rok: 2013
Číslo: 40/13

Tato Aktuální informace prezentuje vývoj spotřeby zdravotnických služeb v ČR za období 2007–2012 a pokus o stručné podchycení dopadu regulačních poplatků ve zdravotnictví po roce 2008.Souhrnný report