Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče

Region: ČR
Rok: 2013
Číslo: 41/13

Tato Aktuální informace přináší předběžný přehled o nákladech veřejného zdravotního pojištění na jednotlivé segmenty zdravotní péče v roce 2012 a stručný popis vývoje nákladů na segmenty péče za roky 2008–2012. Náklady zdravotních pojišťoven na zdravotní péči v roce 2012 dosáhly cca 224 miliard Kč.Souhrnný report