Činnost společných vyšetřovacích a léčebných složek 2012

Region: ČR
Rok: 2012
ISBN: 978-80-7472-062-8

Souhrn: Publikace obsahuje informace o činnosti a personálním obsazení zdravotnických zařízení ve vybraných oborech komplementu – společných vyšetřovacích a léčebných složek.

Podkladem pro zpracování publikace jsou roční výkazy o činnosti zdravotnických zařízení, které jsou součástí Programu statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví. Publikace obsahuje informace o činnosti a personálním obsazení zdravotnických zařízení ve vybraných oborech komplementu – společných vyšetřovacích a léčebných složek (SVLS). Zpracování údajů je členěno podle území.Činnost společných vyšetřovacích a léčebných složek