Zdravotnická ročenka České republiky 2005

Region: ČR
Rok: 2005
ISBN: 80-7280-652-1

Publikace vychází od roku 1960, od roku 1991 v česko-anglické verzi. Obsahově vychází především z údajů Národního zdravotnického informačního systému a demogra-fických údajů Českého statistického úřadu. Podává ucelenou informaci o zdravotnictví v České republice. Zahrnuje údaje za oblast demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků a zdravotnického vzdělávání, ekonomických ukazatelů a mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů. Ve vybraných tabulkách jsou aktuální údaje doplněny o údaje za roky 1990, 1995 a 2000. Každá kapitola obsahuje textovou, tabulkovou a grafickou část.Zdravotnická ročenka České republiky