Zdravotnictví ČR 2006 ve statistických údajích

Region: ČR
Rok: 2006
ISBN: 978-80-7280-684-3
Kardex poskytuje pro rychlou informaci přehled základních dat ze zdravotnické statistiky a demografie. Publikace je členěna na kapitoly: Obyvatelstvo a jeho pohyb, Zdravotní stav, zdravotnická zařízení, Výdaje na zdravotnictví, Mezinárodní srovnání. V řadě tabulek je uveden vývoj ukazatelů.

Zdravotnictví ČR ve statistických údajích