Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2012

Region: ČR
Rok: 2013
Číslo: 44/13

Celkem byla v roce 2012 zpracována data ze 131 zpravodajských jednotek a návratnost výkazů byla 99 %. Činnost v oboru transfuzní služby zajišťovalo celkem 184,19 lékařů a 1 407,68 ostatních zdravot­nických pracovníků. Na odděleních a pracovištích transfuzní služby bylo provedeno 1 055 tisíc odběrů od 267 340 dárců, z nichž bylo vyrobeno 406,6 tisíc jednotek přípravků červené řady, 39 tisíc terapeutických dávek trombocytů a 574 tisíc litrů plazmy.Souhrnný report