Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce 2012

Region: ČR
Rok: 2013
Číslo: 45/13

Psychiatrická lůžková péče je v České republice zajišťována na lůžkových odděleních nemocnic (30 oddělení), v psychiatrických léčebnách (21 zařízení) a v ostatních lůžkových zařízeních (2 oddělení). Celkem bylo pro akutní i následnou lůžkovou psychiatrickou péči vyčleněno 10 423 lůžek a zaznamenáno 59 385 hospitalizací.Souhrnný report