Činnost oboru neurologie ve Zlínském kraji v roce 2012

Region: Zlínský kraj
Rok: 2013
Číslo: 08/13/19

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru neurologie ve Zlínském kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti, o sledovaných osobách pro vybrané diagnózy a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku jen nepatrně snížil. Na jednoho léčeného pacienta připadlo v průměru 2,0 ošetření (ČR 2,4).Informace ze zdravotnictví a krajů