Činnost kojeneckých ústavů, dětských domovů a dětských center ve Zlínském kraji v letech 2006–2012

Region: Zlínský kraj
Rok: 2013
Číslo: 12/13/19

V roce 2012 byl v kraji jeden kojenecký ústav a jeden dětský domov pro děti do tří let, jejichž kapacita byla 71 míst a bylo v nich ke konci roku umístěno 60 dětí. V průběhu roku bylo přijato 89 dětí, nejčastěji ze sociálních důvodů. Propuštěno bylo během roku 62 dětí, 65 % do vlastní rodiny. Třetina propuštěných dětí strávila v ústavu více než rok. Informace ze zdravotnictví a krajů