Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2012

Region: ČR
Rok: 2013
Číslo: 46/13

V psychiatrických léčebnách a na psychiatrických odděleních nemocnic bylo zaznamenáno celkem 15 419 hospitalizací se základní diagnózou F10–F19 a jejich počet vzrostl oproti minulému roku o 1 %. Z toho bylo 9 544 hospitalizací pro poruchy způsobené alkoholem (dg. F10) a 5 872 hospitalizací pro poruchy způsobené užíváním ilegálních drog (dg. F11–F19, bez tabáku).Souhrnný report