Činnost praktických lékařů pro dospělé v Královéhradeckém kraji v roce 2012

Region: Královéhradecký kraj
Rok: 2013
Číslo: 02/13/19

Primární péči o dospělou populaci zajišťovalo k 31. 12. 2012 v Královéhradeckém kraji 264 praktických lékařů pro dospělé (přepočtený počet na plné úvazky). Na 1 lékaře pro dospělé připadalo v krajském průměru 1 687 registrovaných pacientů. Bylo provedeno 2,2 milionu ošetření-vyšetření, z toho preventivní prohlídky představovaly 5,6 %. Zajištění primární péčí o dospělou populaci se dlouhodobě výrazně nemění, nepříznivě se však vyvíjí věkové složení praktických lékařů pro dospělé. Informace ze zdravotnictví a krajů