Činnost praktických lékařů pro dospělé v Pardubickém kraji v roce 2012

Region: Pardubický kraj
Rok: 2013
Číslo: 02/13/19

Primární péči o dospělou populaci zajišťovalo k 31. 12. 2012 v Pardubickém kraji 217 praktických lékařů pro dospělé (přepočtený počet na plné úvazky). Na 1 lékaře pro dospělé připadalo v krajském průměru 1 814 registrovaných pacientů. Bylo provedeno téměř 1,8 milionu ošetření-vyšetření, z toho preventivní prohlídky představovaly 5,8 %. Zajištění primární péčí o dospělou populaci se dlouhodobě výrazně nemění, nepříznivě se však vyvíjí věkové složení praktických lékařů pro dospělé. Informace ze zdravotnictví a krajů