Zpráva o rodičce 2012

Region: ČR
Rok: 2013
Číslo: 51/13

Úhrnná plodnost žen v České republice se mírně zvýšila, v roce 2012 připadlo průměrně na jednu ženu během jejího reprodukčního období 1,45 dítěte, zatímco v loňském roce to bylo 1,43 dítěte. Těžiště plodnosti se přesouvá do vyšších věkových skupin, ženy ve věku 30 až 34 let měly stejně jako v loňském roce vyšší specifickou plodnost než ženy ve věku 25 až 29 let. Necelá polovina matek byly prvorodičky. Nadále pokračuje nárůst podílu porodů císařským řezem (25,0 %). Většina matek netrpěla v těhotenství závažnějšími komplikacemi.Souhrnný report