Asistovaná reprodukce 2012

Region: ČR
Rok: 2013
Číslo: 56/13

V roce 2012 provozovalo činnost 39 center asistované reprodukce. V těchto centrech bylo ve stejném roce zahájeno 27 353 cyklů asistované reprodukce, z toho 19 106 cyklů českým občankám. Asistovanou reprodukci v České republice podstupují nejčastěji ženy ve věku do 34 let. Zastoupení žen v této věkové skupině na celkovém počtu cyklů se snižuje.Souhrnný report