Činnost chirurgických oborů v Jihomoravském kraji v roce 2012

Region: Jihomoravský kraj
Rok: 2013
Číslo: 11/13/19
Informace ze zdravotnictví kraje o chirurgické péči v Jihomoravském kraji za rok 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti včetně úrazovosti a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. V ambulancích bylo ošetřeno 555 tisíc pacientů, 173 tisíc s úrazem, z toho bylo 55 tisíc zlomenin. Z toho plyne, že každý třetí pacient měl úraz a každý třetí úraz byla zlomenina.


Informace ze zdravotnictví a krajů