Činnost chirurgických oborů ve Zlínském kraji v roce 2012

Region: Zlínský kraj
Rok: 2013
Číslo: 11/13/19

Informace ze zdravotnictví o chirurgické péči ve Zlínském kraji za rok 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti včetně úrazovosti a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. V ambulancích bylo ošetřeno 270 tisíc pacientů, 89 tisíc s úrazem, z toho bylo 25 tisíc zlomenin. Z toho plyne, že každý třetí pacient měl úraz a každý čtvrtý úraz byla zlomenina.Informace ze zdravotnictví a krajů