Chirurgická péče - činnost v Libereckém kraji v roce 2012

Region: Liberecký kraj
Rok: 2013
Číslo: 09/13/19
Informace ze zdravotnictví kraje o chirurgické péči v Libereckém kraji za rok 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti včetně úrazovosti a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení, území a dle jednotlivých oborů.


Informace ze zdravotnictví a krajů