Logopedie v Moravskoslezském kraji v roce 2012

Region: Moravskoslezský kraj
Rok: 2013
Číslo: 12/13/19

Za rok 2012 odevzdalo roční výkazy o činnosti 50 zdravotnických zařízení. Nejčastější poruchou u paci-entů do 18 let byla ve 50 % dyslalie. U pacientů starších 19ti let byla nejčastější poruchou afázie s 43 %. Od roku 2008 počet léčených osob vzrostl o 16 % a počet ošetření o 10 %.Informace ze zdravotnictví a krajů