Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let v Olomouckém kraji v letech 2008–2012

Region: Olomoucký kraj
Rok: 2013
Číslo: 13/13

V roce 2012 byly v kraji 4 kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do 3 let, jejichž kapacita byla 138 míst a bylo v nich ke konci roku umístěno 83 dětí. V průběhu roku bylo přijato 180 dětí, nejčastěji ze zdravotních důvodů (52 %). Propuštěno bylo během roku 195 dětí, 67 % do vlastní rodiny. U 63 % propuštěných dětí se pohybovala délka pobytu v zařízení do dvou měsíců.Informace ze zdravotnictví a krajů