Program adresného zvaní na screeningová vyšetření vybraných nádorových onemocnění

Region: ČR
Rok: 2014

Souhrn: Pojišťovny začaly zvát na screeningová vyšetření 14.1.2014 MZ ČR

V lednu 2014 byl v České republice zahájen program adresného zvaní na preventivní vyšetření na vybrané zhoubné novotvary.

Na zhoubný novotvar prsu zemřelo v roce 2012 v České republice 1 678 žen, 3 720 mužů a žen zemřelo na zhoubný novotvar kolorekta a na zhoubný novotvar děložního hrdla ve stejném roce zemřelo 357 žen. Velké části těchto úmrtí by bylo možno předejít včasným odhalením onkologického onemocnění v časnějších stádiích, kdy je možné tato onemocnění úspěšné léčit.

Více informací o epidemiologii zhoubných novotvarů nabízí publikace Novotvary (viz http://www.uzis.cz/category/tematicke-rady/zdravotnicka-statistika/novotvary) nebo portál SVOD (http://www.svod.cz).

Přestože dlouhodobě v České republice fungují screeningové programy vyšetření na novotvary prsu (mamografický screening, více na http://www.mamo.cz), novotvary kolorekta (více na http://www.kolorektum.cz) i novotvary děložního čípku (více na http://www.cervix.cz), problémem je relativně nízká účast pacientů. Tento fakt kritizovala i zpráva OECD Health Policy Studies - Cancer Care: Assuring Quality to Improve Survival (http://www.uzis.cz/rychle-informace/tiskova-zprava-vydani-publikace-oecd-health-policy-studies-cancer-care-assuring-quality-improve-surv).

V programu adresného zvaní zjišťují zdravotní pojišťovny z vykázané péče svých klientů, zda v poslední době navštívili screeningové vyšetření. Pokud ne a jsou ve cílové věkové skupině, je jim zasílán dopis s informacemi a doporučením k podstoupení screeningového vyšetření. Občan s touto pozvánkou navštíví svého praktického lékaře nebo praktického gynekologa a podstoupí vyšetření nebo je zaslán s poukazem na vyšetření na odborné pracoviště.

Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví.