Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky Plzeňského kraje 2003

Region: Plzeňský kraj
Rok: 2003
ISBN: 80-7280-405-7
Publikace obsahuje řadu vybraných ukazatelů z oblasti demografie, zdravotního stavu, sítě zdravotnických zařízení a ekonomiky zdravotnictví a je určena všem pracovníkům ve zdravotnictví, kteří potřebují ke své práci údaje krajů. Umožní rychlou orientaci v postavení daného kraje vzhledem k ostatním krajům i k ČR.