Potraty v roce 2013

Region: ČR
Rok: 2014
Číslo: 09/14/19

Stejně jako v předchozím roce, i v roce 2013 došlo k nepatrnému snížení absolutního počtu potratů, z 37 734 v roce 2012 na 37 687 v roce 2013. Počet samovolných potratů se zvýšil o 192 případů na 13 708 potratů. Uměle bylo v roce 2013 přerušeno 22 714 těhotenství, z toho 4 350 ze zdravotních důvodů. Miniinterrupce představovaly 72,4 % všech uměle ukončených těhotenství. V roce 2013 je podstupovaly zejména ženy svobodné, ženy se středoškolským vzděláním a ženy se dvěma dětmi. Cizinky se na celkovém počtu potratů podílely 5,8 %, celkem bylo evidováno 2 171 potratů cizinek.Souhrnný report