Výkony rehabilitační a fyzikální medicíny 2010–2013

Region: ČR
Rok: 2014
Číslo: 10/14/19

Tato Aktuální informace přináší stručný přehled výkonů, léčených indikací, počtů pacientů a vybraných kategorií zdravotnických pracovníků oboru rehabilitační a fyzikální medicína za roky 2010–2013 z podkladů statistického zjišťování v rámci Národního zdravotnického informačního systému (NZIS).Souhrnný report