Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2013

Region: ČR
Rok: 2014
Číslo: 13/14

Za rok 2013 odevzdalo statistické výkazy o své činnosti 348 pracovišť logopedie. Nejčastější poruchou u osob ve věku 0–18 let byla ve 48 % dyslálie, vada výslovnosti hlásek. U osob starších 19ti let byla nejčastější poruchou afázie, ztráta schopnosti řeči, a to v necelých 45 %. Počet konzultací na logopedických pracovištích vzrostl od roku 2009 o 13 % na 1 040 746 konzultací.Souhrnný report