Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2013

Region: Jihomoravský kraj
Rok: 2014
Číslo: 01/14/19

V roce 2013 byla v nemocnicích Jihomoravského kraje poskytnuta zdravotní péče celkem 9 865 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 74,6 mil. Kč. Z tohoto počtu 6 299 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců z hodnotového hlediska bylo využití zahraničního zdravotního pojištění a platba v hotovosti. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince ke konci roku 2013 dosáhly 2,3 mil. Kč.Informace ze zdravotnictví a krajů