Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013

Region: Kraj Vysočina
Rok: 2014
Číslo: 01/14/19

V roce 2013 byla v nemocnicích Kraje Vysočina poskytnuta zdravotní péče celkem 1 031 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 7,7 mil. Kč. Z tohoto počtu 642 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců z hodnotového hlediska byla platba v hotovosti a využití zahraničního zdravotního pojištění. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince ke konci roku 2013 dosáhly 135 tis. Kč.Informace ze zdravotnictví a krajů