Čerpání zdravotní péče cizinci ve Zlínském kraji v roce 2013

Region: Zlínský kraj
Rok: 2014
Číslo: 01/14/19

V roce 2013 byla v nemocnicích Zlínského kraje poskytnuta zdravotní péče celkem 1 556 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 14,6 mil. Kč. Z tohoto počtu 1 153 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců z hodnotového hlediska bylo využití zahraničního zdravotního pojištění a platba v hotovosti. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince ke konci roku 2013 dosáhly 658 tis. Kč.Informace ze zdravotnictví a krajů