Čerpání zdravotní péče cizinci v Olomouckém kraji v roce 2013

Region: Olomoucký kraj
Rok: 2014
Číslo: 01/14/19

V roce 2013 byla v nemocnicích Olomouckého kraje poskytnuta zdravotní péče celkem 2 664 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 14,88 mil. Kč. Z tohoto počtu 1 823 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců z hodnotového hlediska byla využití smluvního pojištění v ČR a zahraničního zdravotního pojištění. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince ke konci roku 2013 dosáhly 298 tis. Kč.Informace ze zdravotnictví a krajů