Činnost oboru alergologie a klinická imunologie v Olomouckém kraji v roce 2013

Region: Olomoucký kraj
Rok: 2014
Číslo: 02/14/19

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Olomouckém kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Na 1 lékaře připadlo ročně 4 289 ošetření. Nejčastějším důvodem dispenzarizace pro vybranou diagnózu zůstává jako v předchozích letech astma (J45.-).Informace ze zdravotnictví a krajů