Zdravotnická ročenka Plzeňského kraje – doplněk za roky 2000, 2001, 2002 (obory zdravotní péče)

Region: Plzeňský kraj
Rok: 2002

Od roku 1960 do roku 1999 jste dostávali každý rok Zdravotnickou ročenku západní Čechy. Od 1.1.2000 je Česká republika členěna na 14 nových krajů. Proto ročenka vychází za nový Plzeňský kraj ve formě shodné pro všech 14 krajů. Tabulky za jednotlivé obory zdravotní péče, které byly v původní Zdravotnické ročence západní Čechy uvádíme v tomto Doplňku za roky 2000, 2001 a 2002, protože v nové jednotné ročence uvedeny nejsou.Zdravotnická ročenka Plzeňského kraje