Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2013

Region: ČR
Rok: 2014
Číslo: 18/14

V roce 2013 provozovalo oddělení pro detoxifikaci od návykových látek (detoxifikační jednotky) 16 lůžko­vých zařízení, která měla vyčleněno 153 lůžek pro detoxifikaci. Dalších 17 zařízení lůžka pro detoxifikaci nevyčleňovala z celkového lůžkového fondu oddělení. Detoxifikaci od návykových látek podstoupilo celkem 9 361 pacientů s průměrnou délkou léčby 12,9 dnů.Souhrnný report