Činnost oboru alergologie a klinická imunologie v Kraji Vysočina v roce 2013

Region: Kraj Vysočina
Rok: 2014
Číslo: 02/14/19

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Kraji Vysočina v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti a o dispen­zarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku zvýšil o 10 %. Na 1 lékaře připadlo ročně 6 036 ošetření. Nejčastějším důvodem dispenzarizace byla pollinosa (J30.1).Informace ze zdravotnictví a krajů