Činnost oboru alergologie a klinická imunologie ve Zlínském kraji v roce 2013

Region: Zlínský kraj
Rok: 2014
Číslo: 02/14/19

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie ve Zlínském kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Celkový počet ošetření proti předešlému roku poklesl o -1,1 %. Na 1 lékaře připadlo ročně 6 067 ošetření. Nejčastějším důvodem dispenzarizace pro vybranou diagnózu zůstává jako v předchozích letech pollinosa (J30.1).Informace ze zdravotnictví a krajů